Festménymásolatok

A festménymásolatok megrendelésre készültek, nem saját indíttatásra, amit kicsit szégyenkezve vallottam be az iménti pár sorral, mert a nagy mesterek műveit lemásolni, a régebbi korokban  élt alkotók szakmai fejlődésének egyik hatékony módja volt, és ma is az.

Az előbbi gondolatok az alkotó szempontjából mutatták meg a másolt festmény előnyét.

De, mi lehet a megrendelő szempontja?

Az eddigi tapasztalataim szerint, könnyebben kiválasztható milyen hangulatú, témájú kép illik a díszíteni kívánt helyiséghez, és a személyes vonzódás is meghatározó lehet egy-egy festmény kiválasztásakor. Egy belső indíttatású élmény, ami megjelenik a festmény képi motívumaiban és az által válik fontossá, vonzóvá valaki számára.

És még sok egyéb ok is lehetséges, de az bizonyos, hogy egy jól megfestett kép, hozzá illő képkerettel, előnyösen elhelyezve, megváltoztatja és uralja a hely hangulatát.